Artikkel

Temperatur, solstrøm og litt om et dagsaktuelt primtall

SolcellerPåTaket

Temperatur, solstrøm og litt om et dagsaktuelt primtall

Nye målinger ved Myrasundet bekrefter, noe som selvfølgelig også er godt dokumentert, at produksjon av strøm fra solcellepaneler er temperaturavhengig.  I tillegg har jeg en liten kommentar rundt et dagsaktuelt primtall!

Tidspunkter og tall

Det  er vel kjent at effekten av solceller går ned når temperaturen øker. De siste dagene har det vært varmt og usedvanlig stabile solforhold ved Myrasundet, og jeg har målt effekt (W=Watt) på mitt solcelleanlegg samt temperatur, luftfuktighet og vind i nærheten av anlegget. Videre har jeg, nokså tilfeldig, plukket ut tidsintervallene 12.40-14.00  og 17.00-18.20 for de tre siste dagene 25., 26. og 27. juli.  Med nokså tilfeldig mener jeg her to tidsintervaller over tre dager da det ikke var mulig å skimte skyer som kunne forstyrre innstrålingen fra sola.

Værstasjon

Temperatur, luftfuktighet og vind har jeg målt med min nye værstasjon (Netatmo), som nå har vært i operasjon i 5 dager. Har funnet en perfekt plass til instrumentet som måler temperatur og luftfuktighet, men sliter med plassering av vindmåleren. Det er rett og slett for mye trær i nærheten og jeg må derfor minst 10 meter over bakken for å få gode vindmålinger. Jeg tror vind betyr noe for produktiviteten til solceller, men det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte med de målinger jeg har gjennomført så langt. 

Videre viser målingene av luftfuktighet at mengden av vanndamp i lufta har vært rimelig stabil de siste dagene, dvs. det såkalte duggpunktet har ligget mellom 16 og 17 grader Celsius. Duggpunktet til en luftmengde er den temperaturen luften må avkjøles til for at vanndampen i denne lufta skal kondenseres til dugg.  Denne stabiliteten tilsier at jeg ikke har kunnet se noen variasjoner i energiproduksjonen fra solcellene basert på målinger av luftfuktighet. Jeg vet ikke hvor mye luftfuktighet betyr for produksjon av solenergi, men noe vil det sannsynligvis være.  Tørr luft har mindre vanndamp, noe som tilsier at strålene fra sola møter mindre motstand på sin vei gjennom atmosfæren.

Figuren

Øverst til venstre i figuren under vises effekt (W) i tidsrommet 12.40-14.00 for henholdsvis 25. juli (blå), 26. juli (rød) og 27. juli (grønn). Øverst til høyre viser målt temperatur (i skyggen) i samme tidsrommene.  Nederst til venstre vises effekt (W) i tidsrommet 17.00-18.20 for henholdsvis 25. juli (blå), 26. juli (rød) og 27. juli (grønn). Nederst til høyre viser målt temperatur (i skyggen) i de samme tidsrommene, og merk temperaturen om ettermiddagen fredag 27. juli. Rimelig varmt, og det var dagen da mange varmerekorder ble slått i Sør-Norge.

WattOgTemp

 

Midt på dagen, når sola står rett på panelene, er det klart høyere produksjon ved lavere temperatur. Om ettermiddagen er det også slik, men siste ukes målinger viser ikke en like klar forskjell om ettermiddagen da sola kommer på skrå inn på panelene. Jeg er litt overrasket over at forskjellen mellom produksjonen om ettermiddagen den 25. juli (blå) ikke er signifikant høyere enn produksjonen om ettermiddagen den 26. juli (rød) i og med at temperaturforskjellen var så stor som 4 grader Celsius. Det kan skyldes noe jeg ikke har observert, f.eks. tynne slørskyer som ikke er synlige for mine øyne.

Primtallet

Fra og med i dag og ett år fremover kan jeg si at jeg er født i XX og er XX år gammel.  Finnes det noen andre akkurat nå som kan si at de er født i YY og er YY år gamle? I så fall hva er YY? (YY er ikke lik XX.)

XX er for øvrig primtall nummer 17 i rekke av primtall. Tallet 17 er også et primtall og nummer 7 i rekken av primtall, som også er et primtall. Tallet 7 er nummer 4 i rekken av primtall, som definitivt ikke er et primtall!

PS: Anlegget som produserer solstrøm fra taket på min bolig er privat og kjøpt av OTOVO AS  der min sønn Magnús Dæhlen er ansatt som programvareutvikler.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

 

 

 

 

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)