Artikkel

Techjenter – vi trenger dere!

Morkake
Legemidler passerer fra mor til foster via morkaken. Hedvig Nordeng (til høyre) med sitt favorittorgan, sammen med avdelingsoverlege Anne Flem Jacobsen ved Ullevål Universitetssykehus. De to samarbeider om riktig legemiddelbruk blant fødende kvinner.

Techjenter – vi trenger dere!

Er det noe vi trenger mer av, så er det kompetanse innen realfag og teknologi! Det er – og vil fortsette å være i uoverskuelig fremtid – stor etterspørsel etter teknologikompetanse både i næringslivet og i offentlig sektor. Det er også store muligheter for å etablere nytt næringsliv basert på realfag og teknologi for dem som lærer seg å beherske disse fagene. For teknologistudenter finnes det et vell av muligheter, problemet er at vi trenger mange flere studenter! Det største potensialet ligger kanskje hos jentene, fordi langt færre jenter enn gutter har fått øynene opp for gleden og nytten av realfag og teknologi.
 
Realfagskompetanse og teknologiløsninger er en viktig drivkraft for forskning og nyskaping, og det er en nødvendig forutsetning for Norges evne til økt verdiskaping for å sikre velferden i fremtiden. Som nasjon ligger vi dessverre litt etter når det gjelder rekruttering til realfags- og teknologiutdannelse, og derfor må vi gjøre det vi kan for å synliggjøre verdien av å satse på realfag og teknologi for unge mennesker. Det nærmer seg 8. mars og den internasjonale kvinnedagen, og i den anledning vil jeg særlig oppfordre jentene til å revurdere sine studievalg en smule. Det er nemlig langt flere gutter enn jenter som velger denne studieretningen – derfor burde potensialet være stort blant jentene – og kanskje er det nøkkelen til å få flere kompetente realister og teknologer ut i arbeidslivet etter hvert.  

Teknologer i alle bransjer
Sannheten er at studenter som velger en utdanning innen teknologi finner du igjen i jobber i så å si alle bransjer og fagfelt. Om det er språkteknologer, interaksjonsdesignere, programmerere, bioinformatikere, kjemikere, ingeniører eller hjernefysikere benytter de alle teknikker, systemer og metoder for å løse oppgaver og skape nye løsninger på utfordringer som både mennesker og maskiner måtte ha. 

I dag utgjør jenter 30 prosent av de som tar en teknologiutdanning. Samtidig vet vi at 60 prosent av de som velger å ta høyere utdanning i Norge i dag er jenter. Behovet for personer med høy IT-kompetanse er åpenbart stort, men vi har også stort behov for folk som behersker andre teknologi- og realfag, og derfor håper jeg flere, særlig jenter, vil få øynene opp for de spennende utdanningsmulighetene som finnes og ser alle de interessante karriereveiene som ligger der. 

Techjenter
Foto: Benjamin A Ward

En av våre tidligere studenter og gode rollemodeller, Martine Rolid Leonardsen, jobber nå i teamet til Magnus Carlsen med å lage en spill-app som skal lære bort sjakk på en ny og morsom måte. Denne kompetansen fikk hun gjennom studiet informatikk: design, bruk og interaksjon ved UiO. På Institutt for informatikk jobber professor Kristin Braa med mobilteknologi. Hun leder et av UiOs største prosjekter noen sinne, HISP (Health Information System Programme) der de utvikler robuste helsedatasystemer i den tredje verden og bistår helsemyndighetene med innsamling og bedre oversikt over sykdommer og epidemier. Professor Hedvig Nordeng er farmasøyt og jobber blant annet med å komme til bunns i hvordan vanlige legemidler påvirker mor og barn under svangerskapet i nært samarbeid med leger, matematikere og industrielle aktører, for å nevne noe.

Realfag og teknologi er kreative fag i aller høyeste grad, og gjennom disse fagene kan vi utvikle nye løsninger og fremtidsrettede teknologier for en bedre verden.

IT-camp
For at jenter skal få et innblikk i informasjonsteknologi og livet som informatikkstudent inviterer vi alle jenter i videregående skole til en todagers IT-camp 14. og 15. mars. Gjennom programmering og eksperimentering med studenter og forskere ønsker vi å vise samfunnets behov for informatikere og hvordan det er å studere og jobbe med informasjonsteknologi. Så dersom du selv går på videregående skole med studiespesialisering, eller kjenner noen som dette gratistilbudet kan passe for, håper jeg du vil tipse dem. Plassene fylles raskt opp og er en unik mulighet til å lære noe nytt og bli kjent med andre som har samme nysgjerrighet og interesse. 

Vi ser allerede en endring. Målrettet arbeid og tett oppfølging av våre studenter ved Institutt for informatikk har gitt resultater. Fra 2016 til 2017 økte andelen jenter på våre informatikkstudier med over 10 %. Tiltak som jentedagen, IT-camp og ikke minst synliggjøring av arbeidsplasser og muligheter innenfor teknologi, gjør at jentene nå også gjør inntog på en bransje i sterk vekst. Men vi har plass til flere!

Kvinnelige teknologigründere
I neste uke markeres kvinnedagen nasjonalt og internasjonalt. Ved Universitetet i Oslo inviterer vi til konferansen Women in Data Science. Målsettingen er å inspirere og utdanne teknologer, uavhengig av kjønn, men også støtte kvinnene i bransjen. Noen av våre fremste forskere på området vil presentere sin forskning her. Visste du forresten at Tysklands rikskansler Angela Merkel er kjemiker?

Selv har jeg den store glede av å delta på Innovasjon Norges, UN Women og SAPs arrangement i New York neste uke. Her samles gründere, investorer, ledere, endringsagenter, politikere og innovatører for å diskutere entreprenørskap og likestilling på selve kvinnedagen. Derfor vil neste bloggpost fra meg være nettopp derfra. Jeg er spent på hvem som blir kåret til Norges nye kvinnelige teknologigründer – hvem tror du det blir?

Er du interessert i forskningsnyheter om teknologi og realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.
 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)