Artikkel

Stor interesse for nytt studieprogram

Studenter foran Ifi-kunst

Stor interesse for nytt studieprogram

I løpet av de siste årene har Universitetet i Oslo fornyet studieprogrammene innen realfag og teknologi. En viktig grunn for omleggingen har vært å tilrettelegge bedre for kontinuerlig fornyelse av programmene, både det faglige innholdet og bruk av nye læringsformer. Noen helt nye programmer har også kommet til, og i år lanserte vi et tverrfaglig Honours-program sammen med Det humanistiske fakultet.

Honours-programmet fikk mange gode søkere og denne uka kunngjorde Samordna opptak resultatet av årets søknadsrunde. Populariteten til Honours-programmet gjorde at programmet ble det studieprogrammet i Norge som det var vanskeligst å komme inn på. At det ville være krevende å komme inn på dette studiet visste vi når søknadstallene ble kunngjort i vår. Men at poenggrensen for å komme inn skulle bli høyest i landet er en hyggelig overraskelse og selvfølgelig også årsaken til den (velfortjente) oppmerksomheten dette programmet har fått de siste dagene, les UiOs pressemelding, NRK-nett, NRK Dagsrevyen, Universitas, Uniforum, Khrono og  Tekna-magasinet. Les også rektoratets kommentarer  til årets opptak og litt mer om årets opptak innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

Selv om vårt Honours-program er inspirert av lignende konstruksjoner i Nederland er det en betydelig jobb å lage et slikt program. Vi vil derfor, før vi gir en liten introduksjon til programmet, benytte anledningen til å takke de som har jobbet fram konseptet ved UiO.

Honours-programmet er tilrettelagt for studenter som er motivert for en arbeidsinnsats utover det som forventes ellers. Hvert kull av studenter følger et etablert studieprogram, enten innen realfag eller humaniora, pluss at de følger et såkalt honours-tillegg. Dette tillegget er felles for alle studentene i kullet, enten de studerer realfag eller humaniora. Kullet som starter høsten 2019 skal ha kunstig intelligens som hovedtema i sitt honours-tillegg. Dette vil bli belyst ut fra ulike faglige perspektiver, både fra realfag og humaniora. En viktig hensikt med Honours-programmet er dermed å få til en god kobling av faglig fordypning og breddekompetanse utover det som er mulig i de regulære programmene. Samtidig ønsker vi å ta lærdom av erfaringene vi høster i Honours-programmet i den kontinuerlige utviklingen av våre øvrige programmer. Vi går en spennende høst i møte!

Selv om våre Honours-studenter får stor oppmerksomhet i disse dager vil vi ønske alle våre nye studenter velkommen til Universitetet i Oslo. Vi gleder oss til å ta i mot dere når sommerferien er over.  

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)