Artikkel

Psykt student

Psykt student

SHoT undersøkelsen sier at «andelen studenter med det som kan karakteriseres som alvorlige psykiske plager har økt fra nesten hver sjette student i 2010 (16 %) til over hver fjerde i 2018 (29 %).»

Har mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse gjort at flere føler seg dårlige eller har tematikken vært underkommunisert?

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)