Artikkel

Nytt studieprogram (16): Fremtidens skole trenger (realfags)lærere med digital kompetanse

lektorprogrammet

Nytt studieprogram (16): Fremtidens skole trenger (realfags)lærere med digital kompetanse

Realfaglig og digital kompetanse er etterspurt i samfunnet, og Universitetet I Oslo har tatt mål av seg til å utdanne fremtidens realfagslærere. Gjennom ny struktur og nye emner skal den nye utgaven av lektorprogrammet i realfag ruste morgendagens realfagslærer for fremtidsskolen.  

Faglig kraft og pedagogisk styrke

Lektorprogrammet i realfag ved Universitetet i Oslo utdanner faglig sterke og pedagogisk dyktige realfagslærere. Den nye versjonen av utdanningen fortsetter som et femårig masterstudium, og det faglige innholdet i alle de mulige kombinasjonene bygger på UiOs styrke innen realfag og teknologi. Det er ni slike kombinasjoner av realfag i vår utdanning.

Strukturelle endringer og digitale verktøy

De største endringene er strukturelle, først og fremst for å inkludere nye realfagsemner som er blitt utviklet ved fakultetet. Det blir blant annet et nytt innføringsemne i programmering for kjemikere og innføring i beregningsmodeller for biovitenskap. Disse og de andre endringene vil gjøre nyutdannede lektorer bedre i stand til å møte en skolehverdag som stiller høyere krav til kompetanse i bruk av digitale verktøy.

Studentaktive læringsformer

Utover dette legger vi opp til økt bruk av studentaktive læringsformer, der presentasjoner og gruppearbeid inngår som viktige komponter. De siste tre semestrene av studiet vies masteroppgaven og emner relatert til denne, herunder et helt nytt praksisemne i fagdidaktikk.

Alle programmer

Dette er nummer 16 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Lektor-programmet kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Lektor-programmet:

 

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)