Artikkel

Nytt studieprogram (15): Fremtidens løsninger er avhengige av robust programvare

I-prog-system

Nytt studieprogram (15): Fremtidens løsninger er avhengige av robust programvare

Informatikk er læren om konstruksjon og bruk av datasystemer. Kunnskap innen programmering og systemarkitektur er sentralt når morgendagens datasystemer skal utvikles. Det nye studieprogrammet ”Informatikk: programmering og systemarkitektur” utdanner morgendagens programmerere  og systemutviklere.

Det nye bachelorprogrammet ”Informatikk: programmering og systemarkitektur” er en ny og modernisert versjon av et tidligere program. Datasystemene som brukes i bedrifter og i samfunnet generelt blir stadig større og mer komplekse. En viktig utfordring er modernisering av eksisterende systemer. En annen vanskelig oppgave er å koble sammen (eller integrere) disse store systemene.  I tillegg til grunnleggende kunnskaper i programmering er dette noe av det studentene lærer i dette programmet.

Balanserer informatikkfagets dybde og bredde

Det nye programmet fokuserer på hele prosessen fra å forstå et behov via design og spesifikasjon av løsninger til programmering og implementering av store datasystemer. I dette inngår også øvelser i hvordan man kan løse utfordringene i grupper der mange jobber sammen, da dette er ekstremt viktig i arbeidslivet. Det legges også vekt på skolering i datasikkerhet og utvikling av robuste datasystemer.

Samtidig som studentene kan fordype seg i deler av informatikkfaget, får de også en breddekompetanse som er viktig for å forstå hvordan fremtidens datasystemer skal konstrueres og brukes.

Alle programmer

Dette er nummer 15 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Informatikk: programmering og systemarkitektur kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om dette nye programmet:

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)