Artikkel

Nytt studieprogram (14): Fremtidens designere har sterke digitale ferdigheter

I-design

Nytt studieprogram (14): Fremtidens designere har sterke digitale ferdigheter

Vår hverdag er sterkt knyttet til informasjonsteknologiske løsninger, noe som stiller høye krav til kommunikasjon mellom menneske og maskin. Gjennom studieprogrammet "Informatikk: design, bruk, interaksjon" lærer studentene alt som trengs for å løse denne viktige og spennende samfunnsoppgaven.  

Mindre justeringer

Studieprogrammet "Informatikk: design, bruk, interaksjon" ble opprettet i 2010. Dette programmet tilbyr studentene grundig og moderne undervisning i utvikling av fremtidens IKT-løsninger, og emnene som tilbys har et særlig fokus på utfordringer og muligheter knyttet til det å forbedre vår samhandling med IKT-systemer. Dette er et av de studieprogrammene som gjennomgår kun små endringer, selv om det også her foretas justeringer fra høsten 2017. 

Solide informatikkferdigheter

Den største endringen blir at studentene skal ha to felles kurs med alle andre informatikk-studenter. Disse to kursene er ”Introduksjon til datateknologi” i første semester og ”Systemer, krav og konsekvenser” i andre semester. Felleskursene gjør at alle studenter ved Institutt for informatikk får en felles, bred kompetanse i informatikk, mens det tidligere kun var programmering som var felles.

Tverrfaglighet

Også den nye versjonen av programmet vil ha fokus på tverrfaglighet, ved at studentene kan velge fire emner innen humaniora, jus eller samfunnsvitenskap i løpet av studiet. Utover dette legges det opp til fortsatt kontinuerlige justeringer og forbedring av programmet i tiden fremover.  

Alle programmer

Dette er nummer 14 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Informatikk: design, bruk og interaksjon kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om det nye Design-programmet:

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)