Artikkel

Nytt studieprogram (13): Med informatikk og språkferdigheter inn i fremtiden

I-språk-2

Nytt studieprogram (13): Med informatikk og språkferdigheter inn i fremtiden

Språkteknologi står sentralt når vi skal lære maskiner å kommunisere med mennesker. I studieprogrammet "Informatikk: språkteknologi" får studenter den solide, tverrfaglige, teknologiske og språklige kompetansen som kreves for å være en bidragsyter på et viktig område.

Stadig større rolle

Språkteknologi spiller en stadig større rolle i samfunnet, blant annet i applikasjoner som Google Translate, SIRI, i søketeknologier og i stadig flere informasjonssystemer. Gjennom et tverrfaglig utdanningsløp der informatikk og språk kombineres med teknologiforståelse, gir programmet studentene et solid grunnlag for å jobbe med fremtidens informasjonssystemer.

Morgendagens arbeidsmarked

Studieprogrammet "Informatikk: språkteknologi" er en omstrukturert versjon av et tidligere program. Formålet med endringene er å formidle tydeligere hva programmet handler om og å gi studentene en utdanning som er bedre tilpasset språkteknologiske utfordringer i morgendagens arbeidsmarked.

Tverrfaglighet med solid dybde

I det nye programmet skal studentene ta 40 studiepoeng i et humanistisk fag. De kan velge mellom emner i lingvistikk eller et språk. Tidligere kunne studentene også velge andre fag som psykologi og filosofi. Disse mulighetene er fjernet for å sikre større dybde gjennom bachelorutdanningen og for å tydeliggjøre viktigheten av språkkunnskaper i dette programmet. Denne justeringen handler også om å gi studentene mer felles faglig bakgrunn, slik at de i større grad kan samarbeide på emner senere i studiet.

I dette programmet er det også mye samhandling med de andre informatikkprogrammene, og for dette programmet er det særlig viktig å nevne maskinlæring, som også inngår i andre programmer.

Alle programmer

Dette er nummer 13 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Informatikk: Språkteknologi kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her

Ta deg også tid til å se denne filmen om det nye Språkteknologi-programmet:

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)