Artikkel

Nytt studieprogram (12): Med roboter inn i fremtiden

I-robotikk-intelligent

Nytt studieprogram (12): Med roboter inn i fremtiden

Stadig nye og mer avanserte roboter ser dagens lys. Universitetet i Oslo deltar i denne utviklingen, og gjennom det nye studieprogrammet ”Informatikk: robotikk og intelligente systemer” får du en utdanning som gjør deg godt rustet til å delta aktivt i denne utviklingen.

Lærende systemer

Det nye studieprogrammet ”Informatikk: robotikk og intelligente systemer” er en fornyet variant av et tidligere program. Den store endringen er at det nye programmet er tydeligere spisset mot utvikling av roboter og intelligente systemer. Programmet inneholder derfor noe mindre elektronikk enn før, men til gjengjeld matematikk som grunnlag for utvikling av lærende systemer. Denne endringen har også gjort elektronikk-programmet tydeligere i sin profil.

Tidlig i gang med bygging av roboter

Roboter er avanserte maskiner som krever flere ulike elementer, og det er gjennom studiet viktig å ta emner innen fag som matematikk, mekanikk og bildebehandling. Dette er nødvendig for senere i studiet å kunne ta fatt på arbeid med utvikling av avanserte roboter og lærende systemer – men for at studentene skal komme raskt i gang med å bygge roboter, satses det også på tidlig undervisning i robotikk.

Informatikk

Etterspørselen etter kandidater med informatikk-kompetanse er stor, og dette programmet er også et informatikkprogram der du som student lærer programmering, algoritmeutvikling og annet relevant stoff fra informatikkens verden. Gjennom studieprogrammet ”Informatikk: robotikk og intelligente systemer” utdanner vi attraktive informatikere med spesialkompetanse i utvikling av fremtidens roboter og systemer som utfører intelligente operasjoner.

Alle programmene

Dette er nummer 12 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Informatikk: Robotikk og intelligente systemer kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om det nye Robotikk-programmet:

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)