Artikkel

Nytt studieprogram (10): Matematikk former fremtiden

Studenter og datamaskiner

Nytt studieprogram (10): Matematikk former fremtiden

Morgendagens arbeidsmarked etterspør solid kunnskap og gode ferdigheter i matematikk kombinert med informatikk. Studieprorammet ”Matematikk med informatikk” vektlegger at fremtidens matematikere med informatikk-kompetanse og bruk av beregninger skal tilegne seg større intuitiv forståelse for faget.

Felles første år

Matematikk med informatikk har få, men tydelige endringer sammenlignet med det gamle matematikkprogrammet. Den viktigste endringen er at hele førsteåret blir felles for alle studentene. En viktig nyhet er plassert i andre semester, der alle vil få ett emne i matematikk, ett i statistikk og ett i mekanikk. Dette gjøres for å sikre bedre felles forståelse for ulike former for matematisk modellering i bredden av matematikkfaget. I dette ligger det også vesentlige elementer som studentene vil dra nytte av når valgmulighetene øker senere i studieløpet.

Valgmuligheter

Fra tredje semester  vil studentene kunne velge studieretning, og vi øker fra seks til syv retninger. Disse er ”Beregningsorientert informatikk”,  ”Finans, forsikring og risiko”, ”Matematikk”, ”Mekanikk og teknologi”, ”Statistikk og biologi”, ”Statistikk og data science” og det nye ”Matematikk og fysikk”.

Nye læringsformer

I tillegg til de strukturelle endringene nevnt over, gjøres flere mindre justeringer av studieløpet. Dette innebærer blant annet bruk av flere typer undervisningsformer, økt fokus på å trene intuisjon, vektlegging av trening i samarbeid og formidling. Vi har lenge satset på beregninger i utdanning, og  beregningsperspektivet vil bli videre utviklet i programmet.

Dette er nummer 10 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Matematikk med informatikk kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Matematikk med informatikk-programmet:

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)