Artikkel

Videoforelesing: Internett etter 22.juli

Videoforelesing: Internett etter 22.juli

I hemningsløs selvpromotering vil jeg nå reklamere for et opptak av et foredrag som jeg holdt i Universitetets Gamle Festsal lørdag 22. oktober. Foredraget er en del av en forelesningsrekke, arrangert av Universitetet i Oslo, som belyser ulike temaer aktualisert av terrorhandlingene den 22. juli.

Opptaket av: Internett etter 22.juli – Personvern og ytringsfrihet ligger ute på NRK Kunnskapskanalen og UiO Det utdanningsvitenskapelige fakultet. En lenke til den siste er innbakt under

Her er sendeplanen for «Personvern, ytringsfrihet og anabole steroider»:

0:00:39 Egil Haug Anabole androgene stereoider. Effekter av bruk.
0:31:30 Morten Dæhlen Internett etter 22. juli – Introduksjon.
0:39:30 Gisle Hannemyr Internett etter 22. juli – Personvern og ytringsfrihet i faresonen.
1:23:50 Morten Dæhlen Hvem vinner kampen om Internett.
1:25:40   Kommentarer fra salen.
1:28:56   Slutt.

Sendingen er produsert av InterMedia, Universitetet i Oslo.

ABB med pistol

CCTV-bilde av bombemannen i «uniform» og med pistol, etter at han har plasserer bomben

Bildet over viser et av paradoksene etter 22. juli. Det er et stillbilde fra et videoopptak gjort av et av CCTV overvåkingskameraene i regjeringskvartalet den 22. juli, og viser bombemannen i «uniform» og med pistol, rett etter at han har plasserert bomben. Til tross for at regjeringskvartalene har en enorm tetthet av overvåkingskameraer var disse åpenbart til ingen nytte mht. å forhindre udåden.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)