Artikkel

Informatikkstudentene har fått nytt magasin

Informatikkstudentene har fått nytt magasin

Hans Petter Taugbøl Kragset (t.v.), Kjetil Bugge Kristoffersen, Kristoffer Aune Solheim
Tre medlemmer av INDEX-redaksjonen på Dagen@ifi. Fra venstre: Hans Petter Taugbøl Kragset, Kjetil Bugge Kristoffersen og Kristoffer Aune Solheim.

«Vi ønsker å være en aktiv stemme i studentmiljøet som helhet,» skriver redaktør Kjetil Bugge Kristoffersen på lederplass i første utgave av magasinet «INDEX», utgitt av studenter ved Institutt for informatikk.

Navnet «INDEX», som av redaksjonen selv og Wikipedia, defineres som «en snarvei som peker på større mengder av verdier, informasjon og kunnskap», er et kjent ord for mange MATNAT-studenter. Første utgave av INDEX kom i september med et opplag på 500 eksemplarer.

Der får vi høre om programvaretesting, hendelser fra instituttet og historier fra studenter som har hatt relevante sommerjobber. En tekst uttrykker sterk motstand mot datalagringsdirektivet, og vi får opplyst at det er skribentens mening og ikke redaksjonens. Spesielt mye plass er viet til rekruttering av flere kvinnelige studenter, noe som også er et satsingsområde for instituttet.

Et viktig poeng for redaksjonen er at magasinet ikke bare skal distribueres elektronisk, men også trykkes, siden det gir et mer seriøst inntrykk. Eventuell publikasjon på nett vil komme i tillegg, og de ønsker da å fokusere på å legge ut enkeltsaker. På den måten kan sakene deles via sosiale medier og kanskje få litt ekstra oppmerksomhet.

– Hvordan fikk studentene ved Institutt for informatikk et eget magasin?

– Det startet med at vi tok noen øl på Underwater pub på St. Hanshaugen, sier redaksjonssjef Hans Petter Taugbøl Kragset når vi spør om historien bak INDEX.

– Vi diskuterte at vi synes det kommer lite informasjon fra instituttets side, og vi hører ikke så mye om hva som skjer. Derfor trenger vi noen som graver litt, så vi bestemte oss for å starte et magasin. Vi kan undersøke mulige problemer, prate med folk og informere der det er nødvendig. Slik håper vi å kunne påvirke, også gjennom å ha tydelige meninger om det som skjer, sier Kragset.

For å klare dette er INDEX veldig interessert i å rekruttere flere medarbeidere. Derfor stilte de mann(og kvinne-)sterke på Dagen@Ifi, den årlige IT-karrieredagen ved Institutt for informatikk, som ble arrangert torsdag 29. oktober.

– Vi var ni stykker som laget første utgave, og nå har vi 15–20 i redaksjonen, inkludert åtte styremedlemmer. Men vi vil gjerne ha flere. Vi trenger både skribenter, illustratører, designere og noen som vil jobbe med økonomi.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk det til – at vi gjennomfører dette. Vi håper jo at det skal gjøre noe for miljøet i studentmassen, avslutter Kragset.

Gikk du glipp av sjansen til å få tak i en kopi av INDEX? Første utgave kan leses her.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)