Finn-Eirik Johansens blogg
Finn-Eirik Johansen Finn-Eirik Johansens blogg

Finn-Eirik Johansen's blog

 
Evolusjon

De naturvitenskapelige Nobelpriser 2018 er alle innen livsvitenskap

Konvergens beskriver to "ting" som har forskjellig utgangspunkt men går mot noe felles. Vi bruker ofte begrepet for å beskrive forskning innen livsvitenskap. Utgangspunktet i livsvitenskap er selvfølgelig biologi, men for å forstå og forklare den levende verden er det behov for at forskere fra ulike disipliner forsker sammen. Derfor er konvergens sentralt for UiO:Livsvitenskap og for livsvitenskapsforskningen ved MN.

Finn-Eirik Johansen

Jeg er forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager

Feil!
Forespørsel om mest lest returnerte en feilmelding.