Finn-Eirik Johansens blogg
Finn-Eirik Johansen Finn-Eirik Johansens blogg

Som forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO, er jeg opptatt av hvordan vi ved vårt fakultet kan bidra til at politiske beslutninger og andre valg vi gjør med betydning for folk og samfunn skal tas på et vitenskapelig grunnlag. De to viktigste «produktene» vi – som et internasjonalt forskningsfakultet – leverer, er langsiktig grunnforskning og kandidater til andre jobber i samfunnet. Grunnforskningen har stor verdi fordi den ivaretar vår iboende nysgjerrighet, vår higen etter ny viten – og den har stor verdi fordi spin-off fra grunnforskningen gir praktiske løsninger som samfunnet har nytte og glede av. Det siste kalles gjerne innovasjoner. Jeg mener våre viktigste primæroppgaver er grunnforskning og utdanning, og en tett kobling mellom forskning og utdanning beriker begge og bør være en kjerneverdi for universitetet. Samtidig skal vi tilrettelegge for innovasjon og delta i innovasjonsarbeid.

Finn-Eirik Johansen

Jeg er forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Mest lest siste syv dager

Feil!
Forespørsel om mest lest returnerte en feilmelding.