Design, bruk, interaksjon
Designgruppa Design, bruk, interaksjon

Designgruppa's blog

 
Bilde av olly og slow snake

Slow technology

Last semester, the Design-group had the pleasure hosting Will Odom. During his nearly two-week long stay, Will shared his knowledge with us in the group.

Designgruppa

Informasjonssystemer påvirker hvordan vi gjør ting, både for individ og samfunn. Kunnskap om hvordan IT brukes i praksis og om hvilke effekter en IT-løsning har for individ og samfunn, gir bakgrunn for  å designe alternative og bedre IT-løsninger.

…Les mer
Nyheter fra andre
Mest lest siste syv dager

Feil!
Forespørsel om mest lest returnerte en feilmelding.