Design, bruk, interaksjon
Designgruppa Design, bruk, interaksjon

Forskingsgruppa Design av informasjonssystem (Design) forsker på hvordan datasystemer konstrueres og brukes, med fokus på samspillet mellom teknologi og brukere. Å forstå og beskrive hvordan IT-bruk foregår i praksis gir et godt grunnlag for å designe gode IT-løsninger. Nye, tekniske løsninger kan fundamentalt endre måten institusjoner og organisasjoner i samfunnet arbeider på, samhandler og kommuniserer med klienter og brukere.

En viktig side med design-tilnærmingen til gruppa er å etablere samarbeid med brukere slik at vi sammen designer nye måter å gjøre ting på samtidig som vi designer de nye verktøyene som støtter dette. Nye tekniske muligheter kan gi grunnlag for nytenking og forbedring av brukernes arbeid (og andre aktiviteter), og brukerne kan foreslå nye måtar å gjøre ting på som krever nye typer teknisk støtte.

Faglig er Design-gruppa posisjonert innenfor fagområdene Participatory Design, Human-Computer Interaction, Research through Design, Computer-Supported Cooperative Work og Information Systems. Gruppa har særlig kompetanse i å identifisere brukernes behov og «oversette» disse til brukbare IT-systemer i samarbeid med brukerne. De viktigste forskingsresultatene våre er nye og bedre metoder og teorier i bruksorientert (participatory) design. I tillegg lager vi prototyper for å demonstrere hvordan brukermedvirkning kan gi alternative tekniske løsninger.

Fokuset for gruppa er på brukernes møte med teknologien, og vi forsker på dette innenfor områder som helse & omsorg, hjemmetjenester, offentlige tjenester som skatt, reise og lek & læring. Innenfor disse områdene finner vi mange ulike former for IT, som Internett, mobile enheter (som telefon, nettbrett), sensor-teknologi og roboter, og vi finner mange ulike interaksjonsformer, for eksempel berøringsskjermer (touch og multitouch), bevegelseskontroll (sensorer) og fysiske grensesnitt. Design-gruppa er tverrfaglig; vi kombinerer og overskrider faggrenser innenfor teknologi, samfunnsfag, humaniora, jus og kunst både som gruppe og som enkeltforskere.

Designgruppa

Informasjonssystemer påvirker hvordan vi gjør ting, både for individ og samfunn. Kunnskap om hvordan IT brukes i praksis og om hvilke effekter en IT-løsning har for individ og samfunn, gir bakgrunn for  å designe alternative og bedre IT-løsninger.

Mest lest siste syv dager

Feil!
Forespørsel om mest lest returnerte en feilmelding.