Roman fra etruskisk tid. Kari Austbø: Tanaquil - månens datter

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

I november 2012 kommer Kari Austbø med romanen Tanaquil – månens datter. Boka utgis på det lille forlaget Amfora.

Tanaquil var den første etruskiske dronningen av Roma. Hun kom fra Tarquinia og levde på 600-tallet før vår tidsregning.

De etruskiske kvinnene hadde en sterk stilling i samfunnet. De hadde sine egne navn og arverett, og de kunne nå høye posisjoner i samfunnet. Tanaquil var augur, altså en prestinne som hadde evnen til å lese varsler. Det ga makt i et samfunn der ingen viktige handlinger kunne utføres før gudene var spurt til råds.

Tanaquil er den eneste kvinnen som historikerne i oldtida nevner fra denne epoken. Hun kalles kongemakernsken, fordi hun to ganger fikk innflytelse på hvem som ble konge i Roma.

Kari Austbø har studert etruskernes hisorie i mer enn femten år. Hun har studert hvordan de levde, hva de levde av, skikkene deres, kulturen og det vi vet om tankeverdenen deres. Romanen bygger derfor på solid faglig kunnskap. Men samtidig er den fri diktning. Kari har diktet Tanaquil ut fra de svært få informasjonene som finnes om henne, og hun har lykkes med å skape en kvinne som er sterk og full av liv, men som også nages av tvil og som må manøvrere i et samfunn med brutal maktkamp.

Hun var gift med Lauchme fra Tarquinia, som seinere ble kjent som kong Tarquinius priscus av Roma. Han var byggherre for noen av de store prosjektene som gjorde Roma til en metropol.

Ingen forfatter, verken i Italia eller noe annet land, har skrevet skjønnlitterært om Tanaquil – før nå.

Boka blir på ca. 280 sider.

Utsalgspris kr 250.

Ved forhåndsbestilling er prisen kr 220 + porto.

Boka utgis medio november.

Send bestilling til steigan@artemisia.no

Logg inn for å kommentere.

Du må være logget på for å lese kommentarer, og for å kunne skrive en kommentar i denne bloggen.

Vennligst send epost til webmaster med en kopi av den URLen du finner i adressefeltet i nettleseren dersom du mener noe av innholdet på denne siden er upassende.

This page is from: http://titan.hannemyr.no/roztr/content_show.php