Det gode møte

Tidsrom:5.-13. oktober 2002
18.-25. mai 2003
Type:Kunstnerisk/pedagogisk prosjekt
Ansvarlig: Oddvar Fagerli (oktober 2002);
Brit Dyrnes og Anne Marie Hagerup (mai 2003)

Prosjektet hadde arbeidstittelen «Det gode møtet via kunst». Hovedprosjektet foregikk i Tolfa, La Bianca og Allumiere i oktober 2002. I mai 2003 gikk et oppfølgingsprosjekt av stabelen.

Målet for prosjektet er å la kunstnere undervise barn i forming slik at elevene sjøl er skapende. Kommunikasjonen mellom kunstner og elev blir tatt opp på video, og videoopptakene blir så brukt som grunnlag for å veilede kunstneren og styrke gode måter å undervise/kommunisere på.

Prosjektet ble gjennomført i oktober 2002 med Oddvar Fagerli som prosjektleder og i samarbeid med lærere og elever fra La Bianca. Kunstnerne i prosjektet var Brit Dyrnes og Pirjo Eronen. Veiledere: Kristin Gudim og Ellen Skjølsvold, begge førskolelærere og styrere i barnehager. Sophie Hinsch var tolk og lokal administrator.

Etter invitasjon fra ordføreren i Commune di Allumiere ble det i mai 2003 gjort en oppfølging av fjorårets kurs. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom kunstnere i Norge og Italia og barneskoleelever i La Bianca. Konkret gikk invitasjonen ut på montasje av en keramisk utsmykking i landsbyen La Bianca som elevene arbeidet med under første del av prosjektet i oktober 2002.

Logg inn for å kommentere.

Du må være logget på for å lese kommentarer, og for å kunne skrive en kommentar i denne bloggen.

Vennligst send epost til webmaster med en kopi av den URLen du finner i adressefeltet i nettleseren dersom du mener noe av innholdet på denne siden er upassende.

This page is from: http://titan.hannemyr.no/roztr/content_show.php