Kulturfusjon II

Tidsrom:28.-31. oktober 2009
Type:Festival
Ansvarlig: Ole Tolstad, Brit Dyrnes og Anne Marie Torp

De fire siste dagene av oktober 2009 ble prosjektet Kulturfusjon II «Energi» gjennomført i og omkring Tolfa. Prosjektet, som besto av symposium, åpen workshop, utstillinger, installasjoner, konserter og forestillinger. For gjennomføring sto personer fra Atelier Ilsvika (Trondheim) i samarbeide med lokale krefter i Tolfa.

Prosjektet startet med et symposium og en åpen workshop med «Energi» som tema. Kunstnere, arkitekter, landskapsarkitekter, designere og fotografer fra Norge og Italia møttes for diskutere hvordan man gir temaet «Energi» et kreativt uttrykk. Symposiet vil blant annet handle om de store politiske utfordringer vi alle står overfor i nærmeste framtid rundt vår menneskelige energi og våre behov for å løse det mer materielle rundt søppel, energiforsyning, materialvalg og gjenbruk.

Uteområdene foran Sala San Giuseppe og Teatro comunale ble tatt i bruk for installasjoner og kunst med henblikk på å få til et energisk gjesetbud bygd opp av miljøvennlige materialer.

Fredag 30. oktober ble de varme kildene (Bagnarello utenfor Tolfa gjort om til en installasjon med lys og lyd og mat og kunst. Det ble servert mat og vin og badet i de varme kilder, samt korsang under stjernene ved Anpassang fra Trondheim og Tolfakoret.

Dagen etter var det kulturfest (Festa Dell'Energia) for hele Tolfa med kunstistallasjoner, bacalao, vin og musikk i Sala San Giuseppe.

Mer enn 500 mennesker deltok i kultur-happeningen ved Teatro comunale og Centro studi. Folk fikk oppleve videokunst, skulptur, installasjoner og vakker korsang.

Keramikos 2009

Mellom 5. september og 4. oktober 2009 var det i Galleria Artidec i Bracciano en stor mønstring av keramisk kunst Keramikos 2009: Festival internazionale della ceramica d'arte. Barbro Hernes deltok med støtte fra foreningen. I tilegg deltok også medlemmene Anne Marie Hagerup og Brit Dyrnes.

Påskekonserter 2009

Det var to konserter i Sala San Giuseppe i påsken 2009 med lokale musikere fra Tolfa. Den ene var en kombinert klassisk og jazzkonsert, den andre en rockekonsert. Begge hadde fullt hus. Det ble i den forbindelse samlet inn 200 euro til jordskjelvofrene i Abruzzo.

Referat fra årsmøte 2009

Referatet fra årsmøtet 2009 er nå lagt ut på foreningens hjemmesider.


This page is from: http://titan.hannemyr.no/roztr/blog.php