Taidet

Tidsrom:7.-22. oktober 2006
Type:Utstilling av keramiske arbeider
Ansvarlig: Brit Dyrnes, Anne Marie Hagerup, Barbro Hernes
Omtale:Il Tempo

Galleria Sinopia i Tarquinia inviterte i oktober 2006 keramikerene Brit Dyrnes, Pirjo Eronen, Anne Marie Hagerup og Barbro Hernes til å stille ut sine arbeider. Gallerieier Marino Ceccarioi arrangerer vanligvis utstillinger med italienske keramikere, mens ønsket med denne utstillingen å vise keramikk med et nordisk uttrykk. Tittelen på prosjektet er, «Taidet – Ceramiche del Nord». «Taidet» er det finske ordet for kunst.

I samband med åpningen leste skuespilleren Anne Grete Bergsland monologen «Storia di un miracolo» på torget i Tarquinia.

I løpeseddelen for utstillingen heter det: «Utstillingen i seg selv er allerede en installasjon. Utstillingsområdet er endret slik at det gir tilskuerne et inntrykk av nordisk sjel og kultur. Fire nordiske kunstnere treffer hverandre i Italia. Disse fire kvinner skaper et rom av nye farger og lys med en overraskende originalitet som fremhever skandinavisk måte å se kunst på.»

Kulturfusjon 2006

Tidsrom:April 2006
25.-27. august 2006
Type:Seminar/Festival
Ansvarlig: Anne Marie Hagerup og Brit Dyrnes

Atelier Ilsvika i Trondheim, bestående av 20 kunstnere og kulturarbeidere, var i Tolfa på seminar første del av april 2006. Her hentet man inspirasjon og var på befaringer i samband med planleggingen av Kulturfusjon 2006 i Trondheim.

Kulturfusjon 06 fant så sted 25.-27.august arrangerte i sjøkanten i Ilsvika. Den ble et minglende mangfold og full av overraskende hendelser ved vann.

Det var mye å se og oppleve rundt temaet vann: Konserter, utstillinger, seminar, installasjoner og performance. Fra Italia deltok Pirjo, Pieteri og Pietro (Bebbo). De var med å jobbe sammen med de andre kunstnerne og kulturarbeidere, bygde opp skulpturer og laget deilige italienske lunsjer.

Alt dette kunne realiseres fordi prosjektet hadde fått kulturtilskudd fra Centro studi. Det ble en vellykket begivenhet i varme og solrike dager. Over 1200 besøkende og masse mediadekning. Til og med var Bebbo på Frokost TV i NRK en lørdag morgen! Flere av innslagene under Kulturfusjonen var direkte inspirert av italiensk kultur da Atelier Ilsvika hadde sitt arbeidseminar i Tolfa april.

Encontrarte 2006

Tidsrom:9.-18. juni 2006
Type:Festival
Ansvarlig: Pietro Matarese

Kulturfestivalen Encontrarte 2006 ble organisert av Pietro Matarese (Bebbo blant venner). Både den italiensk-norske kulturforeningen Associazione Culturale Insieme a Tolfa og Centro studi har vært støttespillere. Fra Centro studi deltok blant andre Ole Tolstad og Marianne Hølmebakk.

Kammermusikk

I mai 2006 ble det arrangert et internasjonalt kammermusikkseminar i studiesenteret under ledelse av Jenny Foss Abrahamsen og Bent Liisberg. Ellen Aaene Aune var medhjelper i Tolfa. Tolfa-koret deltok. Seminaret, som hadde deltakere fra Norge, England, USA, Nederland og Italia, endte opp med felles konsert i fullsatt kirke i Cappucciner-klosteret.


This page is from: http://titan.hannemyr.no/roztr/blog.php