Incontro 2005

Tidsrom:29. september-9. oktober 2005
Type:Festival
Ansvarlig: Brit Dyrnes, m.fl.

Incontro 2005, som fant sted samtidig som foreningens ti års jubileum, ble en strålende manifestasjon av italiensk-norsk kultursamarbeide. Mer enn 100 kunstnere og kuratorer fra begge land stilte ut ulike arbeider ulike steder i byen: Sughera Museum, i Cappuccini-klosteret, i Biblioteket og i Parco della Pace. I tillegg bidro det norske gjøglerteateret Stella Polaris med opptog, gjøglerier, musikk og sang.


This page is from: http://titan.hannemyr.no/roztr/blog.php