Estetisk dannelse

Tidsrom:2004
Type:Bok
Ansvarlig: Wigdis H. Sæther

Jeg har over en lang periode brukt San Giuseppe som skrivestue. Og ikke bare det. Jeg har latt meg inspirere av langsomme og spennende samtaler rundt bordet. Sammen med italienske venner har samvær vært preget av mat, vin, utflukter og god tid. Det blir det også gode samtaler av.

Å skrive en lærebok om estetikk og dannelse har vært en spennende reise. Tolfa som helhet har vært en aktiv medspiller, og bestemt noen veivalg. De estetiske sannheter har fått en annen gyldighet. Dannelsen ikke minst.

Mitt forhold til Tolfa har forandret seg under prosessen med denne fagboka. Jeg blir aldri den samme. Ole har illustrert boka med mange fine bilder nettopp fra Tolfa. Mange av våre venner i byen har sett dem, og er stolte.

Boka «Kunsten som beveger: Estetisk dannelse i helse- og sosialfagene» kommer ut på Fagbokforlaget i slutten av juni. Takk til San Giuseppe og de som har gitt meg inspirerende innspill. Takk for utfordrende, krevende og nysgjerrige spørsmål. Takk for de gode møtene. Vi sees igjen.


This page is from: http://titan.hannemyr.no/roztr/blog.php