Porte di Tolfa

Fullfargeplakat

Tidsrom:8.-17. august 2003
Type:Fotoutstilling
Ansvarlig: Ole Tolstad
Omtale:Tolfa Informa

De siste årene har Ole Tolstad fotografert svært mange dører i Tolfa utifra en subjektiv betraktning. Ut av disse ble 25 forskjellige dør-foto i duotone plukket ut, påført adresse, satt i glass og ramme i format 40x50 cm, og stilt ut Villa Comunale di Tolfa. I tillegg ble det trykt opp plakater i fullfarge, format 50x70 cm (faksimile til høyre).

Utstillingen var svært godt besøkt, med over tusen beslkende i løpet av ni dager.

Utstillingen ble bl.a. omtalt i lokalavisa Tolfa Informa. I artikkelen gjøres det et poeng ut av at utstillingen bidrar til å øke tolfetanernes bevissthet om sin egen kultur, hva de har av tradisjoner, og ikke minst, hva de har å ta vare på.

I samband med utstillingen hadde Tolstad også et møte med ordfører og kulturråd der han takket for bistand, og der han også benyttet anledningen til å komme med et innspill overfor kommunen m.h.t. oppmerksomhet på Tolfas framtidige bygningsutvikling.

De enkelte dørene henger nå innrammet i trappeoppgangen i tårnet på studiesenteret.

Dokumentasjon:

Det gode møte

Tidsrom:5.-13. oktober 2002
18.-25. mai 2003
Type:Kunstnerisk/pedagogisk prosjekt
Ansvarlig: Oddvar Fagerli (oktober 2002);
Brit Dyrnes og Anne Marie Hagerup (mai 2003)

Prosjektet hadde arbeidstittelen «Det gode møtet via kunst». Hovedprosjektet foregikk i Tolfa, La Bianca og Allumiere i oktober 2002. I mai 2003 gikk et oppfølgingsprosjekt av stabelen.

Målet for prosjektet er å la kunstnere undervise barn i forming slik at elevene sjøl er skapende. Kommunikasjonen mellom kunstner og elev blir tatt opp på video, og videoopptakene blir så brukt som grunnlag for å veilede kunstneren og styrke gode måter å undervise/kommunisere på.

Prosjektet ble gjennomført i oktober 2002 med Oddvar Fagerli som prosjektleder og i samarbeid med lærere og elever fra La Bianca. Kunstnerne i prosjektet var Brit Dyrnes og Pirjo Eronen. Veiledere: Kristin Gudim og Ellen Skjølsvold, begge førskolelærere og styrere i barnehager. Sophie Hinsch var tolk og lokal administrator.

Etter invitasjon fra ordføreren i Commune di Allumiere ble det i mai 2003 gjort en oppfølging av fjorårets kurs. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom kunstnere i Norge og Italia og barneskoleelever i La Bianca. Konkret gikk invitasjonen ut på montasje av en keramisk utsmykking i landsbyen La Bianca som elevene arbeidet med under første del av prosjektet i oktober 2002.


This page is from: http://titan.hannemyr.no/roztr/blog.php