Bjarne Røsjøs brukerprofil
Bjarne Røsjø Bjarne Røsjøs brukerprofil

Jeg er cand.mag. fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo (1979). I 1980 begynte jeg å jobbe i mediebransjen, og fra 1999 har jeg jobbet med forskningsformidling på tilnærmet heltid. Denne arbeidserfaringen har ført til at jeg i dag har god kjennskap til både norsk forskning og det norske forskningssystemet.

Etter utdanningen ved UiO jobbet jeg som journalist og mellomleder i norske redaksjoner fra 1980 til 1996, da jeg begynte i en stilling som rådgiver i Norges forskningsråds informasjonsavdeling. Deretter jobbet jeg med forskningsstoff i Dagens Næringsliv i halvannet år (1998-1999), før jeg ble frilanser på heltid i 1999. Jeg vikarierte som medierådgiver i  det som nå heter Miljødirektoratet i 2012-2013, og høsten 2015 begynte jeg i en halv stilling som Titan-skribent. I den andre halve stillingen er jeg fortsatt frilanser med oppdrag for norske forsknings- og kompetansemiljøer.

I 2012 utkom min populærvitenskapelige bok: Helbredernes hemmeligheter - slik virker alternativ behandling, på Spartacus forlag. Boka fikk god kritikk i blant annet Aftenposten og Tidsskrift for norsk legeforening - det er jeg stolt av. 

Som frilanser har jeg jobbet mye med formidling av naturvitenskap og teknologi. Det skyldes i stor grad at oppdragsgiverne konstaterte at jeg hadde kunnskaper som mange andre frilansere mangler. De fleste journalister og medierådgivere har bakgrunn som humanister eller samfunnsvitere, og ære være dem for det, men de utdanningene er ikke til veldig stor hjelp når man skal popularisere og formidle naturvitenskap.

I løpet av frilansperioden har jeg blant annet skrevet et stort antall artikler som er publisert på forskning.no. I tillegg har jeg produsert en rekke sluttrapporter fra Forskningsrådets programmer, og bidratt til årsrapporter fra blant annet Edvard og May-Britt Mosers Kavli-institutt i Trondheim. Jeg har også produsert nyhetsbrev for blant annet Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, og for flere programmer i Forskningsrådet.

Hvis du vil ha kontakt, kan du bruke epostadressen min:

bjarne.rosjo@mn.uio.no

Bjarne Røsjø

Bjarne Røsjø er en svært erfaren forskningsskribent med snart 20 års erfaring fra feltet. Skriver mest om naturvitenskap, men er også interessert i andre temaer. 

Mest lest siste syv dager

Feil!
Forespørsel om mest lest returnerte en feilmelding.